4.1 Itineraris Ports

ITINERARIS  PORTS

Itinerari Racó de Corretja-Guia didàctica

Itineraris La Franqueta.

Itineraris La Vall.

Itineraris La Fou.

Itineraris La Font Nova.

Itinerari arbres monumentals dels Ports

______________________________________________________________________________________________________________

Itinerari del  Racó de Corretja (GUIA DIDÀCTICA)

Autor: Josep-Martí Martínez

Edita: CEDEP

Any publicació: 1995.

Pàgines: 24

Preu: Exhaurit

Descarrega en pdf

______________________________________________________________________________________________________________

1 – Itineraris La Franqueta

L’Àrea Recreativa de la Franqueta esta situada a la vora del riu dels Estrets, que neix als Ports i porta les seves aigues sovint magres fins al riu Aigars. L’acces cap a la Franqueta ens dona una idea de lacomplexitat orografica de I’indret (cingles i barrancs encaixats) i de I’interes geologic (roques de Benetla Gronsala Roca Llisa). Eis voltants de I’area recreativa, pero, son forga accessibles i presenten una bona oferta de senders i espais interpretatius a I’aire Iliure, que ens permeten entendre I’entorn immediat mentre caminem enmig de la natura. L’interes de la Franqueta esta tant en elsvalors naturals dels ecosistemes que I’envolten (el riu, els alzinars, les pinedes de pi negral), com en els vestigis de I’activitat humana que va tenir lIoc durant molts segles (masos, carboneresforns de calçclots de pega, … ).

Descarrega tots els Itineraris La Franqueta en pdf

Itineraris La Franqueta – Els Estrets

La caminada pels Estrets as una de les excursions més populars dels Ports, donada I’espectacularitat de les formacions rocoses entre les que s’encaixa el riu i la baixa dificultat del recorregut. Eis Estrets, juntament amb la Gronsa i les Roques de Benet, es una de les zones catalogades com d’interes Geologic de Catalunya, i ha estat deciarada Refugi de fauna salvatge per la Generalitat de Catalunya, a iniciativa de la Fundacio Territori i Paisatge que n’és la propietaria de la finca.

Els Estrets

Punt de partida: area recreativa de la Franqueta

Punt d’arribada: aparcament dels Estrets

Tipus de recorregut: linial

Longitud: 5 km

Desnivell: 70 m

Temps de marxa: 2 h 30 min

Dificultat: baixa

Itineraris La Franqueta – El racó de Corretja

L’itinerari transcorre per aquest raco boscos a I’esquerra del riu dels Estrets. L’alzinar, ric en especies submediterranies com I’auro (Acer opalus subsp. granatense) i el roure valencia (Quercus faginea), i els pinars de pi negral (Pinus nigra subsp. salzmannil) i de sapi (Pinus halepensis), dominen el paisatge, que al seu torn, presideix el mas de Corretja. Aquest mas, que pren el nom d’una de les darreres families que el va habitar, esta format en realitat per dos masos junts (el mas de Corretja i el mas de Nasi), i era conegut ja al s. XVII com el mas de la Catalana, un dels mes importants delsPorts d’Horta de Sant Joan, doncs era lIoc de pas de ramats transhumants entre el Baix Arago i les terres catalanes regades pel riu Ebre.

EI racó de Corretja

Punt de partida: area recreativa de la Franqueta

Punt d’arribada: area recreativa de la Franqueta

Tipus de recorregut: circular

Longitud: 3,3 km

Desnivell: 100 m

Temps de marxa: 1 h

Dificultat: baixa

Itineraris La Franqueta – La cova de Picasso

Es un itinerari curt pero amb forga elements d’interes que ens entretindran una bona estona. La coveta dels ullals de Morago es una petita balma coneguda avui com la cova de Picasso, ja que el pintor hi va viure durant unes setmanes en la seva primera estada a Horta de Sant Joan. Tambe passem per una antiga explotacio de marbre que fou abandonada i que I’any 2005 es va restaurar com unaarea interpretativa.

EI pas pel mas de Ouiquet ens ofereix una bona vista de la vall de la Monrela, i uns plafons il·lustrats ens expliquen I’evolucio del seu paisatge des dels primers pobladors fins a I’actualitat.

La cova de Picasso

Punt de partida: area recreativa de la Franqueta

Punt d’arribada: area recreativa de la Franqueta

Tipus de recorregut: circular

Longitud: 3,1 km

Desnivell: 80 m

Temps de marxa: 1 h

Dificultat: baixa

Itineraris La Franqueta – La Roca Llisa

Es un itinerari molt divers en quant al paisatge i els ambients. Primer recorre el marge esquerre del riu Estrets, entre la vegetacio de ribera i de fons de vall, per despras creuar el riu i pujar cap al mas de Lliberos en ruines, el coil de Valera i per un sender que passa emboscat pel peu de la Roca Llisa. Aquest darrer tram, entre el coli de Valera i la Franqueta, es I’antic camí d’abast utilitzat per anar del poble d’Horta de Sant Joan cap als masos de I’interior, i probablement, en epoques preterites, fou la principal via de comunicacio entre els habitants dels pobles de la desembocadura de l’Ebre i els de I’interior.

EI botanic catala Pius Font i Ouer va fer una estada a la zona el juny de 1915.

Itineraris La Franqueta – La Roca Llisa

Punt de partida: area recreativa de la Franqueta

Punt d’arribada: area recreativa de la Franqueta

Tipus de recorregut: circular

Longitud: 8 km

Desnivell: 150 m

Temps de marxa: 2 h

Dificultat: mitjana – baixa

______________________________________________________________________________________________________________

2 – Itineraris La Vall

A mesura que ens endinsem al barranc de la Vall deixem enrere els camps conreats d’oliveres per donar pas ales bralles de ramanf i les maquies de coscoll amb margallo unica palmera autoctona d’Europa. A poc a poc el barranc s’encaixa, apareixen imponents parets de raca i el paisatge es cobreix de boscos de pi i alzina. Dos indrets reclamen especial atencio en el recorregut cap a I’area de lIeure: la formacio geologica del Raco dels Capellans just a sobre de la passarel·la de fusta que creua el barranc i la vista de les Faixes Tancades des de la mateixa area de lIeure.

Les Faixes Tancades son una combinacio harmoniosa de raca i vegetacio que un cop situats a I’area veiem si dirigim la mirada cap a I’oest. Se’ns mostra amb el maxim esplendor a la tardor quan els caducifolis canvien de color abans de perdre la fulla. Hi destaca la presencia de faig (Fagus sylvatica) I’estudi i la conservacio del qual es de gran interes i per aquest motiu es vadeclarar I’any 2001 la Reserva natural parcial de les fagedes dels Ports.

 

Descarrega tots els Itineraris La Vall en pdf

 

Itineraris la Vall – El racó de la cova d’en Marc

Aquest recorregut de 20 minuts destaca pel seu gran atractiu geologic. Des de la passarel’la de fusta ens endinsem al raco dels Capellans, conjunt de raques cilfndriques i arrodonides modelades per I’efecte erosiu del vent i la pluja, fins arribar ala cova que dona nom a I’itinerari. A la part final del recorregut i ja de baixada, passem per un forat esculpit de forma natural en una imponent paret de racó: es el forat de la Vella.

El raco de la cova d’en Marc

Punt de partida: passarel·la de fusta

Punt d’arribada: passarel’la de fusta

Tipus de recorregut: circular

Longitud del recorregut: 1,1 km

Desnivell: 150 m

Temps de marxa: 20 min

Dificultat: baixa

Es pot sortir des de I’Area de lIeure i caminar 1,5 km mes per la pista fins a la passarel’la de fusta.

Itineraris la Vall –  El Castell de l’Airosa

EI Castell de l’Airasa es una de les formacions que mes destaca des de qualsevol perspectiva de la vessant litoral del mass[s, arribar-hi pero requereix cert esfon; ja que el desnivell a salvar es important.

La part alta del recorregut ofereix molt bones vistes de la vall de l’Ebre i tambe de la part interior del massis: durant una estona caminarem per la divisoria d’aigues entre el barranc de la Vall i el de Lloret.

EI Castell de l’Airosa

Punt de partida: passarel·la de fusta

Punt d’arribada: passarel·la de fusta

Tipus de recorregut: lineal

Longitud del recorregut: 2,9 km

Desnivell: 540 m

Temps de marxa: 1 h (pujada) 30 min (baixada)

Dificultat: mitjana

Es pot sortir des de I’Area de lIeure i caminar 1,5 km mes per la pista fins a la passarel·la de fusta.

Itineraris la Vall –  EL mas de Barró

EI recorregut del mas de Barra es intens des de I’inici al final. Acompanyats d’alzinespinassesauronsgrevols arribem a la part alta de I’itinerari. Despres de passar vora el mas que dona nom al recorregut, a I’esquerra, se’ns mostra la millor perspectiva de les Faixes Tancadescinglespinsfajos comparteixen escenari davant nostre. L’aigua tambe hi es present: passem per la font del Paradis abans d’emprendre el descens per I’antic cami de Casetes Velles a la Vall.

Es recomana fer aquest itinerari a la tardor.

El mas de Barro

Punt de partida: area de lIeure de la Vall

Punt d’arribada: area de lIeure de la Vall

Tipus de recorregut: circular

Longitud del recorregut: 9,1 km

Desnivell: 515 m

Temps de marxa: 2 h 30 min

Dificultat: mitjana

______________________________________________________________________________________________________________

 

3 – Itineraris La Fou

 

La Fou, com el seu prapi nom indica, es un barranc estret i encaixat, que acull la capgalera i el naixement del riu Senia. L’acces a la Fou I’iniciem per la cua de l’embassament d’Ulidecona, a la Provincia de Castelló, i 13 km despres entrem ja alParc natural dels Ports, en territori catala. A mesura que ens endinsem, el barranc es va estretint, i la vegetaci6 es torna mes frondosa, a la vegada que canvia de mediterrania a submediterrania.

Els pinars de pi negral (Pinus nigra subsp. salzmannii) dominen la major part de la Fou, i nomes es veuen desplagats a les parts mes altes pel pi rajal (Pinus sylvestris) i ales mes humides per les Fagedes dels Ports, un Iloc declarat Reserva natura parcial des de I’any 2001, i que te per objectiu la conservaci6 d’aquests reductes de faig (Fagus sylvatica), els mes meridionals de la Peninsula Iberica. La Fou es un bon indret per observar fauna com la cabra salvatge, I’aliga daurada i els voltors.

 

Descarrega tots els Itineraris La Fou en pdf

Itineraris La Fou – EI cami dels Hortets

EI camí dels Hortets es I’antic cami d’abast que els treballadors i masovers de les Vallcaneres i la Fou, utilitzaven per baixar cap al poble de la Senia, primer quan no existia la pista forestal, i mes tard quan el barranc desbordat n’impedia el pas.

Avui ja no hi són d’aquells habitants, perc durant el recorregut ens toparem amb les insclites -i alguns cops enginyoses-, tecniques dels tofonaires per espantar els senglars, amb els quais competeixen per la tófona, petita, escassa i preuada.

La major part del recorregut va a recer del bosc, perc alia on s’obren les clarianes, les vistes s6n esplendides.

El cami dels Hortets

Punt de partida: area de lIeure de la Fou
Punt d’arribada: area de lIeure de la Fou
Tipus de recorregut: circular

Longitud: 5,7 km

Desnivell: 275 m

Temps de marxa: 1 h 45 min
Dificultat: baixa

Itineraris La Fou – EI racó del Tabac

La sendera del rac6 del Tabac es un antic ròssec utilitzat per baixar la fusta que, procedent de les Vallcaneres Altes, s’acumulava als Plans de Valldebous i despres es portava fins a la pista de la Fou per carregar-Ia als camions i dur-Ia fins a laSenia.

Tal com anem pujant cap als Plans de Valldebous, observem molt be el contrast entre la vegetació frondosa de I’obaga (carrascarspinars de pi negral), i la de la solana (pinars esclarissats i vegetaci6 arbustiva mediterrania) sotmesa ala insolaci6 directa.

La recompensa a tota la pujada ens la d6na el magnific paisatge que tenim a I’abast en arribar als Plans de Valldebous, tan pel que fa ales vistes panoramiques com la singularitat de I’altipla en el que ens troben situats.

EI racó del Tabac

Punt de partida: area de lIeure de la Fou
Punt d’arribada: plans de Valldebous-
connexi6 PR-C-82

Tipus de recorregut: lineal
Longitud: 2,9 km (anada)
Desnivell: 400 m

Temps de marxa:1 h 30 min (pujada), 1 h
(baixada)

Dificultat: mitjana

Itineraris La Fou – La Cova Roja

Aquesta sendera transcorre per la conca del barranc de la Roja, que es un afluent per la dreta del barranc principal.

Bona part de la caminada travessa per unes pinedes de pi negra considerat un habitat d‘interes prioritari segons les Directius europees, mes aviat poe denses perc amb arbres molt gruixuts.

Aquesta estructura del bosc es deu, en gran part, a I’efecte que han tingut els incendis forestals en els darrers 100 anys: el foc ha eliminat part de la vegetaci6 arbustiva i els arbres prims, mentre els arbres gruixuts han resistit I’embat de les flames.

La Cova Roja

Punt de partida: area de lIeure de la Fou
Punt d’arribada: area de lIeure de la Fou
Tipus de recorregut: circular

Longitud: 4,6 km

Desnivell: 320 m

Temps de marxa: 1 h 45 min
Dificultat: mitjana

______________________________________________________________________________________________________________

 

4 – Itineraris La Font Nova

 

Eis usos tradicionals encara estan presents als Ports, la zona de la font Nova n’es un exemple. Es conserven corrals, masos, els marges de pedra seca consoliden el paisatge i s’hi troben vestigis d’antics aprofitaments com el guix 0 la calc;:.

La solana ens ofereix una ampla panoramica sobre la plana de l’Ebre, vegetaci6 baixa i restes d’una intensa humanitzaci6.L’obaga, en canvi, es presenta mes inaccessible amb un relleu abrupte i vistes sobre les valls interiors dels Ports. EI barranc de la vall d’infern i el de la Coscollosa s6n encara llocs ferestecs i les cabres salvatges (Capra pyrenaica subsp hispanica) s’hi passegen sovint; amb una mica de sort se’n poden veure quan cau el solo a primera hora del matí.

 

Descarrega tots els Itineraris La Font Nova en pdf

Itineraris La Font Nova – La Moleta

La Moleta, punt culminal de I’itinerari, destaca sobre el rei leu suau d’aquesta part del massis. Arribar al peu es facil nomes cal dosificar les forces a la pujada i tenir en compte que no trobarem gairebe ombra en el cami.

Per enfilar-s’hi, es necessita una mica mes d’habilitat, encara que s’ha instal·lat un passama a la roca que fa el cami mes accessible, cal anar amb compte.

Un cop d’alt podeu deixar I’empremta de la vostra visita en una lIibreta amagada dins un cilindre metal·lic i delectar-vos amb la vista de tota la plana i el riu Ebre .

Itinerari la La Moleta

Punt de partida: la Font Nova

Punt d’arribada: la Font Nova

Tipus de recorregut: circular

Longitud: 5,8 km

Desnivell: 460 m

Temps de marxa: 2h

Dificultat: mitjana

Itineraris La Font Nova – La vall d’infern

L’itinerari comença remuntant una solana coberta de coscoll (Quercus coccifera). AI canviar de vessant i a mesura que ens atansem a la font de la vall d’infern comencem a trobar pi blanc (Pinus halepensis). En el primer tram ens endinsem en unbosquet molt dens de peus joves que han aparegut per regeneraci6 natural despres de I’incendi que va patir la zona I’any 1993 i mes endavant caminem entre exemplars de gran diametre que van sobreviure a I’incendi.

Finalment, recorrem la capçalera del barranc de la vall d’infern i de la Coscollosa, orientats al nord, ara les vistes les tenim de les valls interiors del massis.

La vall d’infern

Punt de partida: la Font Nova

Punt d’arribada: la Font Nova

Tipus de recorregut: circular

Longitud: 5,4 km

Desnivell: 400 m

Temps de marxa: 1 h 30 min

Dificultat: baixa

Itineraris La Font Nova – Les Fonts

Aquest itinerari transcorre a mig vessant per una solana que es un autentic mirador cap a la plana de l’Ebre. En el tram entre la font Nova i la font de Perera, el principal atractiu s6n les vistes.

Mes endavant trobem un pi blanc (Pinus halepensis) monumental, anomenat el Pi del Perillo i en la ultima part del recorregut les restes de la hist6ria recent que han compartit I’home i els Ports: una antiga explotaci6 de guix, una canal d’aiguaconstru”lda amb pedra i un forn de calç.

Les Fonts

Punt de partida: la Font Nova

Punt d’arribada: la Font Nova

Tipus de recorregut: circular

Longitud: 4,9 km

Desnivell: 140 m

Temps de marxa: 1 h 30 min Dificultat: baixa

Tambe es pot comengar I’itinerari des de la bassa d’Ossera, en direcci6 al Pi de Perillo.

______________________________________________________________________________________________________________

Itinerari arbres monumentals dels Ports

_

Descàrrega en PDF: Arbres monumentals. Tresors naturals dels Ports (Parc  Natural dels Ports)

______________________________________________________________________________________________________________