5.1 Publicacions CEDEP

Ecomuseu Els Ports.

Publicacions.

Col·lecció Bernat Dalguaire

Punts d’Interès

COL·LECCIÓ   BERNAT   DALGUAIRE

 

Ceràmica trobada al convent de Ntra. Sra. dels Àngels d’Horta de Sant Joan

Autors: Albert Telese; Uli Voigt; Esteve Ros; Maria Miquel

Edita: CEDEP

Any publicació: 2003.

Pàgines: 111

Preu: 10 €

contacta amb nosaltres – link a punt 8. CONTACTE

 

La repressió franquista a la Terra Alta

Autor: Josep Recasens Llort

Edita: CEDEP

Any de publicació: 2005.

Pàgines: 358

Exhaurit

contacta amb nosaltres – link a punt 8. CONTACTE

La parròquia de Sant  Joan Baptista d’Orta en el segle del renaixement.

Autor: Joan-Hilari Muñoz i Sebastià

Edita: CEDEP

Any de publicació: 2009

Pàgines: 99

Preu: 14 €

contacta amb nosaltres – link a punt 8. CONTACTE

 

PUNTS  D’INTERÈS

Lo Parot

Autor: Joan Abella

Any de publicació: 2008

Edita: CEDEP

Pàgines: 13

Preu: 0,60 €

Descàrrega PDF

_

_La comanda templera i hospitalera d’Horta

Autor: Joan Fuguet

Any de publicació: 1999

Edita: CEDEP

Pàgines: 10

Preu: 0,60 €

Descàrrega PDF

Itinerari del  Racó de Corretja

Autors: Josep-Martí Martínez

Edita: CEDEP

Any publicació: 1995.

Pàgines: 24

Preu: Exhaurit      Descàrrega en pdf