1.2 Patrimoni Arquitectònic

Ecomuseu Els Ports.

Patrimoni arquitectònic.

L’arquitectura templera.

L’arquitectura hospitalera.

L’arquitectura del Renaixement.

Dins de l’arquitectura d’Orta, i als municipis de la part continental dels Ports hi han dos elements patrimonials que destaquen, són: L’arquitectura Templera i Hospitalera i l’Arquitectura del Renaixement.

És per aquest motiu, que l’Ecomuseu dels Ports està treballant, en l’estudi i recerca documental amb l’objectiu de crear els respectius Centres d’Interpretació perqué constitueixin uns centres de difusió patrimonial per tal de contribuir al desenvolupament cultural, turístic i per tant econòmic d’un territori prou necessitat d’aquestes iniciatives. Aquests Centres d’Interpretació s’ubicaran  a l’edifici del Convent dels Àngels d’Orta (Monument Històricoartístic), on s’explicaran les característiques arquitectòniques dels edificis,  i també la societat i les economies que van fer possible la seva construcció.

L’arquitectura Templera i Hospitalera

A començaments del segle XII, després de la conquesta croada de Terra Santa, es fundaren a Jerusalem els ordes de l’Hospital i del Temple. La seva funció era la d’ajudar els pelegrins, defensar el territori i dirigir la guerra.

Templers i Hospitalers dugueren a terme una funció militar, com a Terra Santa, i colonitzadora, com a la resta de països d’Occident. Organitzaren el territori en comandes o convents, dels quals depenien les possessions i els pobles. Els dos ordes intervingueren activament en la conquesta de les terres de Tortosa i Lleida.

L’església del Convent de St. Salvador d’Orta, és de les últimes construccions realitzades pel Temple a Catalunya abans de la seva abolició.

A les Terres de l’Ebre, el Temple rebé el territori del castell de Miravet, que comprenia la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, i una part notable de la ciutat de Tortosa. Aquest  feu  era tan important, que des dels inicis fins el 1236 fou organitzat com a «districte», una entitat a mig camí entre la comanda i la província. La seva capitalitat era compartida per Tortosa i Miravet, i el seu cap era anomenat «comanador de Ribera». El Districte de Ribera comprenia la comanda de Tortosa, la de Miravet,  amb les sotscomandes d’Algars-Batea i Gandesa, la comanda d’Orta i la d’Ascó, amb la sotscomanda de Riba-roja.

El patrimoni monumental que van deixar els ordes del Temple i de l’Hospital a les Terres de l’Ebre, és, per la seva varietat i riquesa, un dels més importants d’Occident.

L’arquitectura del Renaixement

Entre els anys 1570 i el 1620 hi ha un gran creixement constructiu a les comarques interiors de les Terres de l’Ebre (part meridional de la Terra Alta i del Matarranya i  els Ports de Morella) , aquesta empenta constructiva té en comú la utilització estilística del renaixement, un renaixement tardà, realitzat per mestres d’obra del país, i  que no es dona a  cap altre indret més. Un exemple d’aquesta importància constructiva la tenim reconeguda en les declaracions de Conjunts Històrico-Artístics que han fet les administracions catalana i aragonesa en municipis com Orta, Arnes, Vall-de-roures, La Fresneda…

Aquest estil de construcció, és un dels elements més identificatius i característics del territori.

Exposició dels edificis renaixentistes més significatius del territori. Cap de l’Ecomuseu

EXPOSICIÓ TEMPORAL: QUAN EL BLAT ANAVE A TRENTA SOUS LA FANECA