2.1 Arxiu Històric dels Ports

Ecomuseu Els Ports.

Centre de documentació.

Arxiu Històric dels Ports.

2.2 – Documents escrits.

2.3 – Documents Fotogràfics.

2.4 – Documents cartogràfics.

2.5 – Documents de video.

Imatge de l’Arxiu Històric


El CEDEP, el 1996 va fundar l’Arxiu Històric dels Ports, amb la finalitat de crear un fons documental sobre el massís dels Ports i la seva àrea d’influència, comptà amb la col·laboració de lAjuntament d’Orta, que cedí l’antic escorxador municipal per albergar-lo i tot el fons de l’Arxiu Històric Municipal (AHMO),  que es va ordenar i catalogar, recollint documentació que va des del 1640 al 1981 (veure catàleg).

Aquest fons municipal s´ha anat ampliant mitjançant la digitalització de documents procedents, principalment, dels arxius de la Corona d’Aragó, Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre , Arxiu Diocesà de Tortosa i de l’Arxiu Històric de Tarragona. Paral·lelament a aquesta recerca documental, s´ha procedit a la digitalització del propi fons (Arxiu Històric Municipal), en aquests moments (2018), hi ha digitalitzats els segles XVII i XVIII, i s’esta iniciant la digitalització del segle XIX.

L’objectiu fonamental, és facilitar l’accés “on line” de tot el fons a aquells estudiosos que ho sol·licitin. El CEDEP facilita telemàticament l’accés a tots aquells documents que estan digitalitzats i que podeu consultar al catàleg.

_______________________________________________________________

CATÀLEG

Fons de l’Arxiu Històric Municipal d’Orta (AHMO)

Format: FileMaker

Descàrrega (4  Mb)

Última actualització: 04-08-2018

_______________________________________________________________Adreça:

C/. Medi Natural,  21A

43596-Horta de Sant Joan

Responsable: Salvador Carbó (ecomuseu@elsports.cat)

______________________________________________________________________________________________________________