2.CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Ecomuseu Els Ports.

Centre de documentació.

2.1 – Arxiu Històric dels Ports

2.2 – Documents escrits.

2.3 – Documents fotogràfics.

2.4 – Documents cartogràfics.

2.5 – Documents de video.

Imatge de l’Arxiu Històric

EL CEDEP

El Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports (CEDEP) es una entitat sense ànim de lucre que es creà el 1995 amb la finalitat d’impulsar el projecte museogràfic de l’Ecomuseu dels Ports.

El CEDEP té com a objectiu general constituir-se en una institució permanent, d’accés públic, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament i, en concret, de la població resident dins de l’àrea d’influència del massís, que reuneix, estudia, conserva, restitueix i difon un conjunt de béns representatius del Patrimoni Integral i d’identitat dels Ports (béns naturals i culturals representatius de la història natural i humana), per a la recerca, l’ensenyament i el gaudi social, i es constitueix en espai per a la participació cultural, lúdica i científica de la societat i, també, per a la reflexió de la identitat territorial i social.

En la primera etapa de desenvolupament del projecte de l’Ecomuseu dels Ports, que comprengué des del 1995 al 2000, és portà a terme l’estudi, creació i consolidació de les següents àrees d’interès i infrastructures: Cap de l’Ecomuseu (), i  la Radial del mas de Quiquet. La radial del Patrimoni Artístic, representada pel Centre Picasso, ja funcionava des del 1992. L’actuació mes remarcable d’aquest etapa són les cessions que realitza l’Ajuntament d’Horta al CEDEP dels edificis del “Centro” -actual Cap de l’Ecomuseu-, i l’antic escorxador -actual Arxiu Històric dels Ports-.

Una segona etapa s’inicia l’abril de l’any 2000, quan s’obren al públic les instal·lacions del Cap de l’Ecomuseu, per aquest motiu, s’edita material de difusió: tríptics cartells i es treballa en diferents àmbits, i molt especialment en el de la creació d’un Centre d’Interpretació de l’Arquitectura del Renaixement, en aquest sentit s’han realitzat les següents actuacions:

– Inventariació d’edificis renaixentistes de la zona continental dels Ports.

– Recerca i digialització documental de l’època a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

– Primera exposició fotogràfica i proposta d’itinerari renaixentista.

El CEDEP, també ha creat l’Arxiu Històric dels Ports, que inclou l’Arxiu Històric Municipal (1640-1981), el qual s’ha ordenat, catalogat i es dona accés a tots aquells estudiosos que ho sol·liciten. Gran part del fons s’està digitalitzant amb la finalitat de facilitar-ne l’accessibilitat a través d’internet.

Entre els últims treballs de recerca realitzats és troben:

– La creació de tres itineraris exteriors al Parc Natural dels Ports.

– En l’estudi “L’evolució de la vegetació en els cultius abandonats” que compta amb l’ajut de la Fundació Territori i Paisatge.

– Recerca de la memòria oral en els masovers de la part continental dels Ports.

– Recerca documental sobre principis del segle XIX a l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona i a l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona.

Entre les activitats que tenen lloc periòdicament al Cap, podem citar:

– El cicles de conferències que porten per títol “La tardor a l’Ecomuseu”.

– Els cursos de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre .

– Els cursos del FESCAT.

Pel que fa a publicacions s’ha iniciat una col·lecció pròpia que porta el títol de “Bernat d’Alguaire”.