2.3 Documents fotogràfics

Ecomuseu Els Ports.

Centre de documentació.

Arxiu històric dels Ports.

Documents fotogràfics.

2.3.1 FOTOGRAFIES ANTIGUES D’ORTA-NUCLI POBLACIÓ

2.3.2 FOTOGRAFIES ANTIGUES D’ORTA-PERSONES

2.3.3 FOTOGRAFIES ANTIGUES DELS PORTS