2.8 Recerca

Ecomuseu Els Ports.

Centre de documentació.

Recerca.

Construccions menors de pedra a les poblacions del vessant continental del Parc Natural dels Ports: Arnes, Horta de Sant Joan i Prat de Comte.

Aquesta recerca, que compta amb un ajud de l’IPEC, consisteix en la realització d’un inventari de les construccions rurals menors de pedra, d’arquitectura popular, més significatives dels termes municipals de la vessant continental del Parc Natural dels Ports.

Investigadores: Rosa Maria Canela i Balsebre i Gemma Aldea

_

_____________________________________________________________________________________________________________

ARQUIORTA

Recerca que compta amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i que consisteix amb la realització d’un inventar exhastiu dels diversos elements arquitectònics que formen part del conjunt històric d’Orta.

Entre els elements a inventariar es troben els següents : Portes, finestres i balcons, sostres, voltes i escales, ràfecs, parets de pedra i estucats, paviments, desnivells i passos, Ferros forjats: Balcons, finestres, panys…, Canals i Gàrgoles, Ceràmica, Fusteria: Portes, finestres, bigues

El camp de treball, compren, principalment, el nucli antic d’Orta, però també alguns dels edificis mes rellevants que es troben dintre del terme municipal: Convent de Sant Salvador, La Torre de Galindo, Mas de Quiquet...

Investigadora: Pepa Nogués

______________________________________________________________________________________________________________

ARXIORTA

L’activitat  consisteix en la digitalització del fons documental de l‘Arxiu Històric Municipal d’Orta (AHMO), amb la finalitat de facilitar l’accés telemàtic a tots aquells estudiosos que estiguin interessats en la seva consulta.

S´ha digitalitzat els fons dels segles XVII i XVIII, actualment s’esta digitalitzant el XIX.

Aquesta activitat s’està realitzant amb l’ajud del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.