2.2 Documents escrits

Ecomuseu Els Ports.

Centre de documentació.

Arxiu històric dels Ports.

Documents escrits.

Capbreu de la comanda d’Orta

Any: 1624

Original: Arxiu Històric de Tarragona. Fons Castellarnau

Text digitalitzat

199 pàgines

Descàrrega en PDF (55,9 Mb)

_-

Llistat d’establiments emfitèutics

Any: 1638

Original: Arxiu Històric de Tarragona. Fons Castellarnau

Text digitalitzat

20 pàgines

Descàrrega en PDF (24,5 Mb)

_-

-_

Llibre de col·lecta de blat i l’oli.

Any: 1640

Original: Arxiu Històric dels Ports. Fons Arxiu Històric Municipal d’Orta

Signatura: 926

Caixa: 464

Enquadernació: Lligall

Descàrrega en PDF (43,2 Mb)

_

Partició termes d’Orta i Alfara (Concordia)

Any: 1656

Original: Arxiu Històric dels Ports. Fons Arxiu Històric Municipal d’Orta

Signatura: 936

Caixa: 464

Enquadernació: Lligall

Descàrrega en PDF (20,1 Mb)

_

Partició de termes d’Orta i Arnes

Any: 1656

Original: Arxiu Històric dels Ports. Fons Arxiu Històric Municipal d’Orta

Signatura: 926

Caixa: 464

Enquadernació: Lligall

Descàrrega en PDF (34,6 Mb)

_

Plet d’aprofitament de les aigües del riu Sénia contra l’orde de Sant Joan de Jerusalem

Any: 1760

Original: Arxiu Històric dels Ports. Fons Arxiu Històric Municipal d’Orta

Signatura: 926

Caixa: 464

Enquadernació: Lligall

Descàrrega en PDF (34,9Mb)