1.2 Patrimoni Arquitectònic

Ecomuseu Els Ports.

Patrimoni arquitectònic.

L’arquitectura templera.

L’arquitectura hospitalera.

L’arquitectura del Renaixement.

Plaça de Missa

Dins de l’arquitectura d’Orta, i als municipis de la part continental dels Ports hi han dos elements patrimonials que destaquen, són: L’arquitectura Templera i Hospitalera i l’Arquitectura del Renaixement.

És per aquest motiu, que l’Ecomuseu dels Ports està treballant, en l’estudi i recerca documental amb l’objectiu de crear els respectius Centres d’Interpretació perqué constitueixin uns centres de difusió patrimonial per tal de contribuir al desenvolupament cultural, turístic i per tant econòmic d’un territori prou necessitat d’aquestes iniciatives. Aquests Centres d’Interpretació s’ubicaran  a l’edifici del Convent dels Àngels d’Orta (Monument Històricoartístic), on s’explicaran les característiques arquitectòniques dels edificis,  i també la societat i les economies que van fer possible la seva construcció.

L’arquitectura Templera i Hospitalera

A començaments del segle XII, després de la conquesta croada de Terra Santa, es fundaren a Jerusalem els ordes de l’Hospital i del Temple. La seva funció era la d’ajudar els pelegrins, defensar el territori i dirigir la guerra.

Templers i Hospitalers dugueren a terme una funció militar, com a Terra Santa, i colonitzadora, com a la resta de països d’Occident. Organitzaren el territori en comandes o convents, dels quals depenien les possessions i els pobles. Els dos ordes intervingueren activament en la conquesta de les terres de Tortosa i Lleida.

Interior de l’església del convent d’Orta, un dels millors exemples de l’arquitectura religiosa del Temple a Catalunya